говоръ

говоръ
ГОВОР|Ъ (9), -А с.
1. Шум, гул:

ѣдениѥ и питиѥ без говора съ ѹдьржѩниѥмь. (ἀθόρυβον) Изб 1076, 101 об.; то же КВ к. XIV, 326вг; пѣнию коньчѩвъшю(с) да ѹмълчить. никоѥго же говора творѩщѩ УСт XII/XIII, 254; и в гора(х) тѣ(х) кличь великъ и говоръ. ЛЛ 1377, 85а (1096); и бы(с) говоръ великъ акы до нб҃си. ѿ множства людии ѿ радости Там же, 142 об. (1206).

2. Ропот, мятеж:

За многомѩтежьноѥ и говоры бываюшта˫а изволисѩ отинѹдь отъвьржену быти (τὰς στάσεις) КЕ XII, 23б; ѿвѣтъ бы(с) ѥмѹ ѿ Пѹфи˫а тако: «аще не сѩдеши… на пр(с)тлѣ… не имать престати трѹсъ въ градѣ семь въ д҃ни си˫а, ни людіѥ не ѹмолкнѹть ѿ говора своѥго» (τοῦ στασιάζειν) ГА XIII–XIV, 24в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "говоръ" в других словарях:

  • говоръ — Говор говоръ (1) 1. Крики, гомон, шум: Длъго ночь мрькнетъ, заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славіи успе, говоръ галичь убуди. 10. Лѣпо есть человѣку имѣти паче вьсего жития... ѣдение и питие без говора съ удьржяниемь. Изб. Св.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • Говор — Говоръ (иноск.) шумъ, гулъ (какъ бы напоминающій таинственный говоръ). Ср. Въ лѣса, въ пустыни молчаливы Перенесу, тобою полнъ, Твои скалы, твои заливы, И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ. А. С. Пушкинъ. Къ морю …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • мрькнути — Меркнуть мрькнути (1) 1. Тускнеть, становиться темным: [Длъго ночь мрькнетъ, заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славіи успе, говоръ галичь убуди. 10]. Абие же по скръби дьнии тѣхъ слъньце мьрькнеть, и луна не дасть свѣта своего, и… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • запала — [Запала] (1): Длъго ночь мрькнетъ, заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славіи успе, говоръ галичь убуди. 10. Ср. Запасти, западати. 1. Зайти (заходить), скрыться (скрываться) о небесных светилах. Егда бо солнце …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • свѣтъ — Свет свѣтъ (7) 1. Сияние, исходящее от какого л. светящегося предмета; освещение: Нъ уже, княже Игорю, утръпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвіе срони. 32. Свѣтъ убо въ храминѣ свѣштя ... яснъ же свѣтъ от свѣштя. Изб. Св. 1076 г., 50.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • убудитися — [Убудитися] (1) 1. Проснуться, выйти из состояния сна: [Длъго ночь мрькнетъ, заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славіи успе, говоръ галичь убуди [убудися]. 10.] Петръ же и сущая съ нимь бѣаху отягъчени сънъмь. Убуждьше же с я видѣшя… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • Говорливый ручей — (иноск. ирон.) о неумолчной говорливости (намекъ на поэтич. выраженіе о постоянно журчащемъ ручьѣ). Ср. Тамъ потокъ игривый Сердце въ думу погружалъ Струйкой говорливой. Жуковскій. Ср. Гдѣ нажурчали ручьи говоръ любовный тебѣ? Дельвигъ. Удѣлъ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Жаргон — Жаргонъ мѣстный говоръ, испорченный и вообще непонятный (для иныхъ) языкъ. Ср. Кто вы такой? «Homo sum» (я человѣкъ). Я вашего жаргона не понимаю. Островскій. Трудовой хлѣбъ. 2, 6. Ср. Какъ въ Москвѣ говорятъ, «самъ квартальный не разберетъ»,… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Кацап — Кацапъ (бранн.) прозвище, данное малорусами великорусамъ. Ср. Курскіе или орловскіе «кацапы» ломали здѣсь (въ Одессѣ) свой чисто русскій говоръ, уснащая его всякими коверканными чужеземными словцами и оборотами безобразнаго новороссійскаго… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Монолог — Монологъ говоръ одного лица самобесѣдованіе (противоп. діалогъ разговоръ между лицами). Ср. Алымовъ уѣхалъ веселый и вдохновенный насквозь своимъ монологомъ. Лѣсковъ. Юдоль. 21. Ср. Разсчетливый актеръ приберегаетъ силы, Чтобъ кончить съ паѳосомъ …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»